Privacyverklaring

Privacy verklaring Plien’s foodclub

Datum van ingang: 3 november 2021

Onze online privacyverklaring is ontworpen om je te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Wie beheert je persoonsgegevens?
Plien’s foodclub is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Plien’s foodclub

Sint-Oedenrode
KvK: 69691053

BTW NL001779472B10

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om je de gevraagde producten/diensten te kunnen leveren of te antwoorden op een ingevuld contactformulier.

Ook gebruiken wij je persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kun je de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Plien’s foodclub verstrekt je gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens. Om je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren,  stuur je een e-mail naar hallo@pliensfoodclub.nl vanaf het e-mail adres waarvan je deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen je verzoek binnen 1 week behandelen.
Hoelang bewaren we je persoonlijke gegevens?
Wij bewaren je persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we je persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?
Indien je van mening bent dat Plien’s foodclub je persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar hallo@pliensfoodclub.nl

 

Welke cookies gebruikt Plien’s foodclub?

Behalve functionele cookies worden de volgende analytische en marketing cookies gebruikt.

Google Analytics, Facebook en ActiveCampaign zijn dienstverlenerd waarvoor cookies gebruikt worden.